อัพเดทมังงะล่าสุด

My Daughter is a Dragon

4.4
ตอนที่ 34 ธันวาคม 4, 2022
ตอนที่ 33 พฤศจิกายน 30, 2022

I’ll Be Taking A Break For Personal Reasons

4.4
ตอนที่ 26 ธันวาคม 4, 2022
ตอนที่ 25 พฤศจิกายน 28, 2022

Existence

4.8
ตอนที่ 21 ธันวาคม 4, 2022
ตอนที่ 20 พฤศจิกายน 25, 2022

King of the Mound

5
ตอนที่ 9 สิงหาคม 17, 2022
ตอนที่ 8 สิงหาคม 16, 2022

Drug Devourer

4
ตอนที่ 12 ธันวาคม 3, 2022
ตอนที่ 11 พฤศจิกายน 30, 2022