Sci-fi

Rebuild World

5
ตอนที่ 5 มกราคม 19, 2023
ตอนที่ 4.5 มกราคม 19, 2023

Majutsushi Kunon wa Miete Iru

5
ตอนที่ 9 ธันวาคม 30, 2022
ตอนที่ 8 ธันวาคม 13, 2022

Rise of The Cheat User

5
ตอนที่ 2 ตุลาคม 12, 2022
ตอนที่ 1 ตุลาคม 10, 2022

Manager Kim

4
ตอนที่ 38 กันยายน 17, 2022
ตอนที่ 37 กันยายน 12, 2022

Ultra Alter

2.7
ตอนที่ 16 มีนาคม 27, 2022
ตอนที่ 15 มีนาคม 27, 2022

My Dad Is Too Strong

5
ตอนที่ 77 เมษายน 10, 2022
ตอนที่ 76 เมษายน 10, 2022