Harem

Rebirth of the City’s First Immortal Venerable

5
ตอนที่ 13 มิถุนายน 4, 2023
ตอนที่ 12 มิถุนายน 3, 2023

Apocalyptic Dungeon

4.6
ตอนที่ 99 พฤษภาคม 7, 2023
ตอนที่ 98 พฤษภาคม 6, 2023

Moto Saikyou no Kenshi wa, Isekai Mahou ni Akogareru

5
ตอนที่ 38 กุมภาพันธ์ 14, 2023
ตอนที่ 37 กุมภาพันธ์ 12, 2023

Oritsu Majutsu Gakuin no Kichiku Koshi

5
ตอนที่ 3 มกราคม 30, 2023
ตอนที่ 2 มกราคม 3, 2023