อัพเดทมังงะล่าสุด

High Energy Strikes

4.7
ตอนที่ 137 สิงหาคม 8, 2022
ตอนที่ 136 สิงหาคม 6, 2022

Overbearing Tyrant

4
ตอนที่ 30 สิงหาคม 8, 2022
ตอนที่ 29 สิงหาคม 1, 2022

Return of the Legend

5
ตอนที่ 43 สิงหาคม 6, 2022
ตอนที่ 42 สิงหาคม 5, 2022

Return of the Legendary Spear Knight

4.1
ตอนที่ 53 สิงหาคม 5, 2022
ตอนที่ 52 สิงหาคม 2, 2022

This Account is Ridiculous

4
ตอนที่ 4 สิงหาคม 5, 2022
ตอนที่ 3 กรกฎาคม 25, 2022

Damn Reincarnation

4.5
ตอนที่ 25 สิงหาคม 4, 2022
ตอนที่ 24 กรกฎาคม 28, 2022

Transcension Academy

4.3
ตอนที่ 16 สิงหาคม 3, 2022
ตอนที่ 15 สิงหาคม 2, 2022

Clever Cleaning Life Of The Returned Genius Hunter

4.6
ตอนที่ 9 สิงหาคม 3, 2022
ตอนที่ 8 กรกฎาคม 30, 2022

Worthless Regression

4.2
ตอนที่ 32 สิงหาคม 2, 2022
ตอนที่ 31 สิงหาคม 1, 2022

Storm Inn

4.1
ตอนที่ 44 สิงหาคม 2, 2022
ตอนที่ 43 กรกฎาคม 29, 2022

I Have to Be a Monster

2.6
ตอนที่ 3 สิงหาคม 1, 2022
ตอนที่ 2 สิงหาคม 1, 2022

Lord’s Gold Coins

4.8
ตอนที่ 72 สิงหาคม 1, 2022
ตอนที่ 71 กรกฎาคม 19, 2022