อัพเดทมังงะล่าสุด

Sleeping Ranker

4.4
ตอนที่ 88 กันยายน 25, 2023
ตอนที่ 87 กันยายน 16, 2023

Revenge of the Iron-Blooded Sword Hound

4.4
ตอนที่ 44 กันยายน 25, 2023
ตอนที่ 43 กันยายน 18, 2023

Reborn as the Enemy Prince

4.6
ตอนที่ 17 กันยายน 25, 2023
ตอนที่ 16 กันยายน 15, 2023