อัพเดทมังงะล่าสุด

Demon Lord’s Martial Arts Ascension

4.9
ตอนที่ 47 สิงหาคม 31, 2023
ตอนที่ 46 สิงหาคม 31, 2023

Dungeon Odyssey

4.5
ตอนที่ 56 สิงหาคม 29, 2023
ตอนที่ 55 สิงหาคม 29, 2023

Million Skill Points

4.4
ตอนที่ 120 สิงหาคม 29, 2023
ตอนที่ 119 สิงหาคม 28, 2023

Monster Paradise

3.9
ตอนที่ 82 สิงหาคม 23, 2023
ตอนที่ 81 สิงหาคม 16, 2023