อัพเดทมังงะล่าสุด

The Earth Savior Selection

3.8
ตอนที่ 18 เมษายน 12, 2022
ตอนที่ 17 เมษายน 12, 2022

The Challenger

5
ตอนที่ 23 เมษายน 11, 2022
ตอนที่ 22 มีนาคม 29, 2022

Solo Spell Caster

3.8
ตอนที่ 84 เมษายน 10, 2022
ตอนที่ 83 เมษายน 10, 2022

Solo Max-Level Newbie

5
ตอนที่ 42 เมษายน 8, 2022
ตอนที่ 41 เมษายน 8, 2022

Ranker Who Lives A Second Time

5
ตอนที่ 90 มีนาคม 9, 2022
ตอนที่ 89 มีนาคม 7, 2022

Return of the Broken Constellation

3.5
ตอนที่ 14 เมษายน 7, 2022
ตอนที่ 13 มีนาคม 27, 2022

Regressor Instruction Manual

5
ตอนที่ 21 มีนาคม 21, 2022
ตอนที่ 20 มีนาคม 13, 2022

Ranker’s Return (Remake)

5
ตอนที่ 38 เมษายน 10, 2022
ตอนที่ 37 เมษายน 4, 2022

Knight Under Heart

2
ตอนที่ 8 เมษายน 10, 2022
ตอนที่ 7 เมษายน 10, 2022

Is This Hero for Real?

5
ตอนที่ 27 เมษายน 6, 2022
ตอนที่ 26 มีนาคม 29, 2022

Hoarding in Hell

0
ตอนที่ 19 เมษายน 4, 2022
ตอนที่ 18 มีนาคม 21, 2022

Here’s a Punch

5
ตอนที่ 21 เมษายน 3, 2022
ตอนที่ 20 มีนาคม 24, 2022

Heavenly Demon Instructor

3
ตอนที่ 25 เมษายน 9, 2022
ตอนที่ 24 เมษายน 5, 2022

Estio

3.8
ตอนที่ 23 เมษายน 8, 2022
ตอนที่ 22 มีนาคม 31, 2022

Double Click

5
ตอนที่ 7 เมษายน 7, 2022
ตอนที่ 6 เมษายน 2, 2022