อัพเดทมังงะล่าสุด

Sleeping Ranker

4.4
ตอนที่ 96 พฤศจิกายน 17, 2023
ตอนที่ 95 พฤศจิกายน 11, 2023

Life of a Magic Academy Mage

4.6
ตอนที่ 64 พฤศจิกายน 13, 2023
ตอนที่ 63 พฤศจิกายน 13, 2023

Eternal God Emperor

3.8
ตอนที่ 63 พฤศจิกายน 12, 2023
ตอนที่ 62 พฤศจิกายน 12, 2023

My Daughter is the Final Boss

4.7
ตอนที่ 95 พฤศจิกายน 4, 2023
ตอนที่ 94 พฤศจิกายน 3, 2023

Gods’ Gambit

5
ตอนที่ 12 พฤศจิกายน 1, 2023
ตอนที่ 11 พฤศจิกายน 1, 2023

The Part-Time Land of the Gods

4.8
ตอนที่ 39 ตุลาคม 29, 2023
ตอนที่ 38 ตุลาคม 24, 2023