อัพเดทมังงะล่าสุด

Doctor Player

4.5
ตอนที่ 28 กุมภาพันธ์ 2, 2023
ตอนที่ 27 มกราคม 27, 2023

Perfect Surgeon

4.5
ตอนที่ 56 กุมภาพันธ์ 2, 2023
ตอนที่ 55 มกราคม 24, 2023

Way of Domination

4.2
ตอนที่ 110 กุมภาพันธ์ 2, 2023
ตอนที่ 109 กุมภาพันธ์ 1, 2023

The World’s Greatest Martial Artist

4.5
ตอนที่ 94 กุมภาพันธ์ 2, 2023
ตอนที่ 93 มกราคม 26, 2023

Bizarre Restaurant

4.6
ตอนที่ 29 กุมภาพันธ์ 1, 2023
ตอนที่ 28 มกราคม 31, 2023

I Have an SSS-Rank Trait, but I Want a Normal Life

4.7
ตอนที่ 39 กุมภาพันธ์ 1, 2023
ตอนที่ 38 มกราคม 31, 2023

A Golden Palace in the Last Days

4.1
ตอนที่ 74 กุมภาพันธ์ 1, 2023
ตอนที่ 73 มกราคม 25, 2023

The World After The End

4.9
ตอนที่ 59 กุมภาพันธ์ 1, 2023
ตอนที่ 58 กุมภาพันธ์ 1, 2023