อัพเดทมังงะล่าสุด

Supreme Taoist

5
ตอนที่ 1 มกราคม 7, 2023

Storm Inn

4
ตอนที่ 68 มกราคม 5, 2023
ตอนที่ 67 มกราคม 4, 2023

Dororo Re:Verse

5
ตอนที่ 9 มกราคม 4, 2023
ตอนที่ 8 มกราคม 4, 2023

Eternal Kingdom

5
ตอนที่ 35 มกราคม 2, 2023
ตอนที่ 34 ธันวาคม 30, 2022

Your Talent is Mine

4
ตอนที่ 34 มกราคม 2, 2023
ตอนที่ 33 ธันวาคม 30, 2022

Harmonious Emperor is respected

4.6
ตอนที่ 122 ธันวาคม 30, 2022
ตอนที่ 121 ธันวาคม 29, 2022

Tomorrow’s Oisaster

4.5
ตอนที่ 48 ธันวาคม 30, 2022
ตอนที่ 47 ธันวาคม 29, 2022

Killing Me

5
ตอนที่ 38 ธันวาคม 27, 2022
ตอนที่ 37 ธันวาคม 26, 2022

Husband, I want to eat you!

4.5
ตอนที่ 50 ธันวาคม 27, 2022
ตอนที่ 49 กันยายน 24, 2022

I Picked A Hammer To Save The World

4.4
ตอนที่ 7 ธันวาคม 25, 2022
ตอนที่ 6 ธันวาคม 24, 2022

Crossing The Calamity

3.7
ตอนที่ 29 ธันวาคม 25, 2022
ตอนที่ 28 ธันวาคม 24, 2022

Seoul Station Necromancer

4.6
ตอนที่ 70 มกราคม 7, 2023
ตอนที่ 69 ธันวาคม 24, 2022

The Sword of Fairy

5
ตอนที่ 46 ธันวาคม 23, 2022
ตอนที่ 44 พฤศจิกายน 25, 2022

Escort of The End

5
ตอนที่ 43 ธันวาคม 21, 2022
ตอนที่ 42 ธันวาคม 20, 2022

I’m the Richest

4.6
ตอนที่ 135 ธันวาคม 20, 2022
ตอนที่ 134 ธันวาคม 19, 2022

The Rise of The Nine Realms

5
ตอนที่ 32 ธันวาคม 19, 2022
ตอนที่ 31 ธันวาคม 18, 2022