อัพเดทมังงะล่าสุด

The Secret Game

4.4
ตอนที่ 12 มิถุนายน 3, 2022
ตอนที่ 11 มิถุนายน 2, 2022

Genius Doctor Lee Moo-jin

4
ตอนที่ 2 พฤษภาคม 12, 2022
ตอนที่ 1 พฤษภาคม 10, 2022

King Of Rune

5
ตอนที่ 3 เมษายน 15, 2022
ตอนที่ 2 เมษายน 14, 2022

My Level’s the Best

0
ตอนที่ 5 เมษายน 14, 2022
ตอนที่ 4 เมษายน 14, 2022

I Reincarnated as a Legendary Surgeon

5
ตอนที่ 19 เมษายน 14, 2022
ตอนที่ 18 เมษายน 6, 2022

Dimensional Mercenary

4.5
ตอนที่ 50 เมษายน 14, 2022
ตอนที่ 49 เมษายน 14, 2022

Ultra Alter

3.3
ตอนที่ 16 มีนาคม 27, 2022
ตอนที่ 15 มีนาคม 27, 2022

Ultimate Hunter Infinite

3
ตอนที่ 43 มีนาคม 28, 2022
ตอนที่ 42 มีนาคม 28, 2022

The Tutorial is Too Hard

4
ตอนที่ 43 กุมภาพันธ์ 23, 2022
ตอนที่ 42 กุมภาพันธ์ 8, 2022

The Strongest Ever

2.6
ตอนที่ 22 เมษายน 10, 2022
ตอนที่ 21 เมษายน 3, 2022

The S-Classes That I Raised

5
ตอนที่ 30 เมษายน 13, 2022
ตอนที่ 29 เมษายน 13, 2022

The Return of The Disaster-Class Hero

5
ตอนที่ 22 เมษายน 7, 2022
ตอนที่ 21 มีนาคม 31, 2022

The Lone Necromancer

5
ตอนที่ 24 มีนาคม 20, 2022
ตอนที่ 23 มีนาคม 20, 2022

The Lazy Prince Becomes A Genius

3.4
ตอนที่ 35 เมษายน 9, 2022
ตอนที่ 34 เมษายน 2, 2022

The Hero Returns

5
ตอนที่ 13 มีนาคม 26, 2022
ตอนที่ 12 มีนาคม 24, 2022

The Healing Priest of the Sun

4
ตอนที่ 9 เมษายน 13, 2022
ตอนที่ 8 เมษายน 2, 2022