อัพเดทมังงะล่าสุด

Is This Hero for Real?

4
ตอนที่ 27 เมษายน 6, 2022
ตอนที่ 26 มีนาคม 29, 2022

Hoarding in Hell

4
ตอนที่ 19 เมษายน 4, 2022
ตอนที่ 18 มีนาคม 21, 2022

Here’s a Punch

5
ตอนที่ 21 เมษายน 3, 2022
ตอนที่ 20 มีนาคม 24, 2022

Heavenly Demon Instructor

3
ตอนที่ 25 เมษายน 9, 2022
ตอนที่ 24 เมษายน 5, 2022

Estio

4.3
ตอนที่ 23 เมษายน 8, 2022
ตอนที่ 22 มีนาคม 31, 2022

Double Click

5
ตอนที่ 7 เมษายน 7, 2022
ตอนที่ 6 เมษายน 2, 2022

Again My Life

5
ตอนที่ 74 เมษายน 11, 2022
ตอนที่ 73 เมษายน 7, 2022

Ability Stealing Hunter

3
ตอนที่ 2 เมษายน 2, 2022
ตอนที่ 1 มีนาคม 30, 2022