อัพเดทมังงะล่าสุด

Dominate the Heavens Only by Defense

4
ตอนที่ 16 มกราคม 15, 2023
ตอนที่ 15 มกราคม 14, 2023

King of the Mound

5
ตอนที่ 9 สิงหาคม 17, 2022
ตอนที่ 8 สิงหาคม 16, 2022

Thief of the Desert

4.3
ตอนที่ 42 มกราคม 9, 2023
ตอนที่ 41 มกราคม 8, 2023

Dororo Re:Verse

5
ตอนที่ 9 มกราคม 4, 2023
ตอนที่ 8 มกราคม 4, 2023

Eternal Kingdom

5
ตอนที่ 35 มกราคม 2, 2023
ตอนที่ 34 ธันวาคม 30, 2022

Harmonious Emperor is respected

4.6
ตอนที่ 122 ธันวาคม 30, 2022
ตอนที่ 121 ธันวาคม 29, 2022

Tomorrow’s Oisaster

4.5
ตอนที่ 48 ธันวาคม 30, 2022
ตอนที่ 47 ธันวาคม 29, 2022

Killing Me

5
ตอนที่ 38 ธันวาคม 27, 2022
ตอนที่ 37 ธันวาคม 26, 2022

Husband, I want to eat you!

4.5
ตอนที่ 50 ธันวาคม 27, 2022
ตอนที่ 49 กันยายน 24, 2022

I Picked A Hammer To Save The World

4.4
ตอนที่ 7 ธันวาคม 25, 2022
ตอนที่ 6 ธันวาคม 24, 2022

Crossing The Calamity

3.7
ตอนที่ 29 ธันวาคม 25, 2022
ตอนที่ 28 ธันวาคม 24, 2022