อัพเดทมังงะล่าสุด

Return of the Broken Constellation

3.5
ตอนที่ 14 เมษายน 7, 2022
ตอนที่ 13 มีนาคม 27, 2022

Regressor Instruction Manual

5
ตอนที่ 21 มีนาคม 21, 2022
ตอนที่ 20 มีนาคม 13, 2022

Ranker’s Return (Remake)

5
ตอนที่ 38 เมษายน 10, 2022
ตอนที่ 37 เมษายน 4, 2022

My Dad Is Too Strong

5
ตอนที่ 77 เมษายน 10, 2022
ตอนที่ 76 เมษายน 10, 2022

Knight Under Heart

3.5
ตอนที่ 8 เมษายน 10, 2022
ตอนที่ 7 เมษายน 10, 2022

Is This Hero for Real?

4.3
ตอนที่ 27 เมษายน 6, 2022
ตอนที่ 26 มีนาคม 29, 2022

Hoarding in Hell

4.7
ตอนที่ 19 เมษายน 4, 2022
ตอนที่ 18 มีนาคม 21, 2022

Here’s a Punch

5
ตอนที่ 21 เมษายน 3, 2022
ตอนที่ 20 มีนาคม 24, 2022

Heavenly Demon Instructor

3
ตอนที่ 25 เมษายน 9, 2022
ตอนที่ 24 เมษายน 5, 2022

Estio

3.9
ตอนที่ 23 เมษายน 8, 2022
ตอนที่ 22 มีนาคม 31, 2022

Double Click

3.5
ตอนที่ 7 เมษายน 7, 2022
ตอนที่ 6 เมษายน 2, 2022

Again My Life

4.5
ตอนที่ 74 เมษายน 11, 2022
ตอนที่ 73 เมษายน 7, 2022

Ability Stealing Hunter

2.3
ตอนที่ 2 เมษายน 2, 2022
ตอนที่ 1 มีนาคม 30, 2022