อัพเดทมังงะล่าสุด

The Earth Savior Selection

3.8
ตอนที่ 18 เมษายน 12, 2022
ตอนที่ 17 เมษายน 12, 2022

The Challenger

5
ตอนที่ 23 เมษายน 11, 2022
ตอนที่ 22 มีนาคม 29, 2022

Solo Spell Caster

3.8
ตอนที่ 84 เมษายน 10, 2022
ตอนที่ 83 เมษายน 10, 2022

Solo Max-Level Newbie

5
ตอนที่ 42 เมษายน 8, 2022
ตอนที่ 41 เมษายน 8, 2022

Ranker Who Lives A Second Time

4.7
ตอนที่ 90 มีนาคม 9, 2022
ตอนที่ 89 มีนาคม 7, 2022

Return of the Broken Constellation

3.5
ตอนที่ 14 เมษายน 7, 2022
ตอนที่ 13 มีนาคม 27, 2022

Regressor Instruction Manual

5
ตอนที่ 21 มีนาคม 21, 2022
ตอนที่ 20 มีนาคม 13, 2022

Ranker’s Return (Remake)

5
ตอนที่ 38 เมษายน 10, 2022
ตอนที่ 37 เมษายน 4, 2022

Knight Under Heart

3.5
ตอนที่ 8 เมษายน 10, 2022
ตอนที่ 7 เมษายน 10, 2022

Is This Hero for Real?

4.3
ตอนที่ 27 เมษายน 6, 2022
ตอนที่ 26 มีนาคม 29, 2022

Hoarding in Hell

4.7
ตอนที่ 19 เมษายน 4, 2022
ตอนที่ 18 มีนาคม 21, 2022

Here’s a Punch

5
ตอนที่ 21 เมษายน 3, 2022
ตอนที่ 20 มีนาคม 24, 2022

Heavenly Demon Instructor

3
ตอนที่ 25 เมษายน 9, 2022
ตอนที่ 24 เมษายน 5, 2022

Estio

3.9
ตอนที่ 23 เมษายน 8, 2022
ตอนที่ 22 มีนาคม 31, 2022

Double Click

3.5
ตอนที่ 7 เมษายน 7, 2022
ตอนที่ 6 เมษายน 2, 2022