อัพเดทมังงะล่าสุด

Academy’s Genius Swordmaster

4.4
ตอนที่ 24 พฤศจิกายน 28, 2023
ตอนที่ 23 พฤศจิกายน 20, 2023

The Novel’s Extra (Remake)

4.6
ตอนที่ 85 พฤศจิกายน 28, 2023
ตอนที่ 84 พฤศจิกายน 22, 2023

King Account at the Start

4.1
ตอนที่ 238 พฤศจิกายน 28, 2023
ตอนที่ 237 พฤศจิกายน 27, 2023

Remember Me? จำฉันได้หรือเปล่า

4.7
ตอนที่ 179 พฤศจิกายน 28, 2023
ตอนที่ 178 พฤศจิกายน 27, 2023

The Knight King Who Returned with a God

5
ตอนที่ 36 พฤศจิกายน 27, 2023
ตอนที่ 35 พฤศจิกายน 27, 2023

Revenge of the Iron-Blooded Sword Hound

4.4
ตอนที่ 53 พฤศจิกายน 27, 2023
ตอนที่ 52 พฤศจิกายน 21, 2023

Perfect Surgeon

4.4
ตอนที่ 81 พฤศจิกายน 27, 2023
ตอนที่ 80 กันยายน 20, 2023

I’m Not That Kind of Talent

4.5
ตอนที่ 60 พฤศจิกายน 25, 2023
ตอนที่ 59 พฤศจิกายน 21, 2023

Return of the Legendary Spear Knight

4.5
ตอนที่ 116 พฤศจิกายน 25, 2023
ตอนที่ 115 พฤศจิกายน 24, 2023

Relife Player

4.8
ตอนที่ 59 พฤศจิกายน 25, 2023
ตอนที่ 58 พฤศจิกายน 21, 2023

The Constellations Are My Disciples

4.3
ตอนที่ 44 พฤศจิกายน 25, 2023
ตอนที่ 43 พฤศจิกายน 13, 2023

Opening to Supreme Dantian

3.8
ตอนที่ 168 พฤศจิกายน 25, 2023
ตอนที่ 167 พฤศจิกายน 11, 2023

The Reincarnated Assassin is a Genius Swordsman

4.6
ตอนที่ 28 พฤศจิกายน 24, 2023
ตอนที่ 27 พฤศจิกายน 17, 2023

Absolute Necromancer

4.3
ตอนที่ 40 พฤศจิกายน 24, 2023
ตอนที่ 39 พฤศจิกายน 22, 2023

Madam Slaps Her Face Online Everyday

4.8
ตอนที่ 52 พฤศจิกายน 21, 2023
ตอนที่ 51 พฤศจิกายน 18, 2023

Transcension Academy

4.4
ตอนที่ 84 พฤศจิกายน 21, 2023
ตอนที่ 83 พฤศจิกายน 12, 2023

I Returned as an FFF-Class Witch Doctor

4.2
ตอนที่ 51 พฤศจิกายน 21, 2023
ตอนที่ 50 พฤศจิกายน 14, 2023

Boundless Necromancer

3.7
ตอนที่ 59 พฤศจิกายน 20, 2023
ตอนที่ 58 พฤศจิกายน 13, 2023

Reborn as the Enemy Prince

4.7
ตอนที่ 26 พฤศจิกายน 19, 2023
ตอนที่ 25 พฤศจิกายน 14, 2023