อัพเดทมังงะล่าสุด

I Have to Be a Monster

2.7
ตอนที่ 3 สิงหาคม 1, 2022
ตอนที่ 2 สิงหาคม 1, 2022

Insects of the Night

3
ตอนที่ 0 กรกฎาคม 28, 2022

Cursed by Heaven, Instead I Become Stronger

5
ตอนที่ 2 กรกฎาคม 28, 2022
ตอนที่ 1 กรกฎาคม 21, 2022

Suddenly, I was drawn into a Deadly World

5
ตอนที่ 1 กรกฎาคม 27, 2022
ตอนที่ 0 กรกฎาคม 27, 2022

The 10th Class Lout of the Knight Family

3.6
ตอนที่ 20 กรกฎาคม 23, 2022
ตอนที่ 19 กรกฎาคม 21, 2022

Heroes, Demons & Villains

4.3
ตอนที่ 9 กรกฎาคม 22, 2022
ตอนที่ 8 กรกฎาคม 14, 2022

My Mom is my Constellation

4.3
ตอนที่ 32 กรกฎาคม 19, 2022
ตอนที่ 31 กรกฎาคม 18, 2022

I Became a Renowned Family’s Sword Prodigy

3.5
ตอนที่ 18 กรกฎาคม 19, 2022
ตอนที่ 17 กรกฎาคม 14, 2022

The Dark Magician Transmigrates After 66666 Years

4
ตอนที่ 57 กรกฎาคม 3, 2022
ตอนที่ 56 มิถุนายน 30, 2022

Plainwalker of the Stigma

4
ตอนที่ 3 มิถุนายน 29, 2022
ตอนที่ 2 มิถุนายน 27, 2022

Terror vs Revival

5
ตอนที่ 51 มิถุนายน 5, 2022
ตอนที่ 50 มิถุนายน 4, 2022

The Secret Game

4.4
ตอนที่ 12 มิถุนายน 3, 2022
ตอนที่ 11 มิถุนายน 2, 2022

Genius Doctor Lee Moo-jin

5
ตอนที่ 2 พฤษภาคม 12, 2022
ตอนที่ 1 พฤษภาคม 10, 2022

King Of Rune

5
ตอนที่ 3 เมษายน 15, 2022
ตอนที่ 2 เมษายน 14, 2022