อัพเดทมังงะล่าสุด

Ultra Alter

2.7
ตอนที่ 16 มีนาคม 27, 2022
ตอนที่ 15 มีนาคม 27, 2022

Ultimate Hunter Infinite

3
ตอนที่ 43 มีนาคม 28, 2022
ตอนที่ 42 มีนาคม 28, 2022

The Tutorial is Too Hard

4
ตอนที่ 43 กุมภาพันธ์ 23, 2022
ตอนที่ 42 กุมภาพันธ์ 8, 2022

The Strongest Ever

3
ตอนที่ 22 เมษายน 10, 2022
ตอนที่ 21 เมษายน 3, 2022

The S-Classes That I Raised

5
ตอนที่ 30 เมษายน 13, 2022
ตอนที่ 29 เมษายน 13, 2022

The Return of The Disaster-Class Hero

5
ตอนที่ 22 เมษายน 7, 2022
ตอนที่ 21 มีนาคม 31, 2022

The Lone Necromancer

5
ตอนที่ 24 มีนาคม 20, 2022
ตอนที่ 23 มีนาคม 20, 2022

The Lazy Prince Becomes A Genius

3.3
ตอนที่ 35 เมษายน 9, 2022
ตอนที่ 34 เมษายน 2, 2022

The Hero Returns

5
ตอนที่ 13 มีนาคม 26, 2022
ตอนที่ 12 มีนาคม 24, 2022

The Healing Priest of the Sun

4
ตอนที่ 9 เมษายน 13, 2022
ตอนที่ 8 เมษายน 2, 2022

The God of “Game of God”

4
ตอนที่ 49 มีนาคม 28, 2022
ตอนที่ 48 มีนาคม 28, 2022

The Earth Savior Selection

3.3
ตอนที่ 18 เมษายน 12, 2022
ตอนที่ 17 เมษายน 12, 2022

The Challenger

5
ตอนที่ 23 เมษายน 11, 2022
ตอนที่ 22 มีนาคม 29, 2022

Solo Spell Caster

5
ตอนที่ 84 เมษายน 10, 2022
ตอนที่ 83 เมษายน 10, 2022

Solo Max-Level Newbie

5
ตอนที่ 42 เมษายน 8, 2022
ตอนที่ 41 เมษายน 8, 2022

Ranker Who Lives A Second Time

5
ตอนที่ 90 มีนาคม 9, 2022
ตอนที่ 89 มีนาคม 7, 2022

Return of the Broken Constellation

5
ตอนที่ 14 เมษายน 7, 2022
ตอนที่ 13 มีนาคม 27, 2022

Regressor Instruction Manual

5
ตอนที่ 21 มีนาคม 21, 2022
ตอนที่ 20 มีนาคม 13, 2022