อัพเดทมังงะล่าสุด

Opening to Supreme Dantian

3.9
ตอนที่ 120 มีนาคม 20, 2023
ตอนที่ 119 มีนาคม 18, 2023

Blade of Winds and Thunders

5
ตอนที่ 27 มีนาคม 20, 2023
ตอนที่ 26 มีนาคม 14, 2023

The Best Medical god in the city

4.7
ตอนที่ 55 มีนาคม 19, 2023
ตอนที่ 54 มีนาคม 18, 2023

Villain is here

4.3
ตอนที่ 74 มีนาคม 19, 2023
ตอนที่ 73 มีนาคม 13, 2023

I’m Not That Kind of Talent

4.8
ตอนที่ 25 มีนาคม 17, 2023
ตอนที่ 24 มีนาคม 15, 2023

Reaper of the Drifting Moon

4.7
ตอนที่ 54 มีนาคม 17, 2023
ตอนที่ 53 มีนาคม 12, 2023

Existence

4.7
ตอนที่ 35 มีนาคม 17, 2023
ตอนที่ 34 มีนาคม 16, 2023

King of God

4.2
ตอนที่ 77 มีนาคม 17, 2023
ตอนที่ 76 มีนาคม 10, 2023