อัพเดทมังงะล่าสุด

The Chaebeol’s Youngest Son

4.9
ตอนที่ 36 มีนาคม 7, 2023
ตอนที่ 35 มีนาคม 4, 2023

My Insanely Competent Underlings

4.9
ตอนที่ 23 มีนาคม 7, 2023
ตอนที่ 22 มีนาคม 5, 2023

Martial Demon King

4.9
ตอนที่ 33 มีนาคม 7, 2023
ตอนที่ 32 มีนาคม 6, 2023

Star Instructor Master Baek

4.7
ตอนที่ 67 มีนาคม 6, 2023
ตอนที่ 66 มีนาคม 1, 2023