อัพเดทมังงะล่าสุด

Reborn as the Enemy Prince

4.7
ตอนที่ 33 มกราคม 18, 2024
ตอนที่ 32 มกราคม 17, 2024

The Part-Time Land of the Gods

4.8
ตอนที่ 44 มกราคม 18, 2024
ตอนที่ 43 ธันวาคม 17, 2023

Perfect Surgeon

4.4
ตอนที่ 85 มกราคม 17, 2024
ตอนที่ 84 มกราคม 15, 2024

Eternal God Emperor

3.6
ตอนที่ 68 มกราคม 15, 2024
ตอนที่ 67 มกราคม 7, 2024

Sleeping Ranker

4.4
ตอนที่ 100 ธันวาคม 17, 2023
ตอนที่ 99 ธันวาคม 16, 2023

Relife Player

4.8
ตอนที่ 61 ธันวาคม 14, 2023
ตอนที่ 60 ธันวาคม 10, 2023

Absolute Necromancer

4.3
ตอนที่ 41 ธันวาคม 11, 2023
ตอนที่ 40 พฤศจิกายน 24, 2023