อัพเดทมังงะล่าสุด

Drug Devourer

4
ตอนที่ 12 ธันวาคม 3, 2022
ตอนที่ 11 พฤศจิกายน 30, 2022

Dragon Shepherd

4.2
ตอนที่ 201 ธันวาคม 3, 2022
ตอนที่ 200 ธันวาคม 2, 2022

To Hell With Being A Saint, I’m A Doctor

4.4
ตอนที่ 43 ธันวาคม 2, 2022
ตอนที่ 42 พฤศจิกายน 27, 2022

I Stole the Number One Ranker’s Soul

4.9
ตอนที่ 27 ธันวาคม 2, 2022
ตอนที่ 26 พฤศจิกายน 20, 2022

Auto Hunting With My Clones

4.7
ตอนที่ 20 ธันวาคม 1, 2022
ตอนที่ 19 พฤศจิกายน 28, 2022

The Eternal Club

4.7
ตอนที่ 111 ธันวาคม 1, 2022
ตอนที่ 110 พฤศจิกายน 30, 2022

High Energy Strikes

4.8
ตอนที่ 173 ธันวาคม 1, 2022
ตอนที่ 172 พฤศจิกายน 23, 2022

My Insanely Competent Underlings

5
ตอนที่ 11 พฤศจิกายน 30, 2022
ตอนที่ 10 พฤศจิกายน 29, 2022

Sleeping Ranker

4.6
ตอนที่ 56 พฤศจิกายน 29, 2022
ตอนที่ 55 พฤศจิกายน 19, 2022

The Chaebeol’s Youngest Son

4.9
ตอนที่ 18 พฤศจิกายน 29, 2022
ตอนที่ 17 พฤศจิกายน 21, 2022

Kyoukoku No Recuerdo

5
ตอนที่ 1 พฤศจิกายน 28, 2022

I Became a Renowned Family’s Sword Prodigy

4.1
ตอนที่ 36 พฤศจิกายน 28, 2022
ตอนที่ 35 พฤศจิกายน 17, 2022

The World After The End

4.9
ตอนที่ 49 พฤศจิกายน 26, 2022
ตอนที่ 48 พฤศจิกายน 18, 2022

Damn Reincarnation

4.6
ตอนที่ 43 ธันวาคม 3, 2022
ตอนที่ 42 พฤศจิกายน 26, 2022

Chronicles Of The Martial God’s Return

4.6
ตอนที่ 45 พฤศจิกายน 25, 2022
ตอนที่ 44 พฤศจิกายน 20, 2022

Perfect Surgeon

4.5
ตอนที่ 49 ธันวาคม 4, 2022
ตอนที่ 48 พฤศจิกายน 24, 2022

Storm Inn

4.3
ตอนที่ 58 พฤศจิกายน 24, 2022
ตอนที่ 57 พฤศจิกายน 23, 2022

Carnivorous Hunter

4.6
ตอนที่ 49 พฤศจิกายน 23, 2022
ตอนที่ 48 พฤศจิกายน 22, 2022