อัพเดทมังงะล่าสุด

Return of the Legend

5
ตอนที่ 43 สิงหาคม 6, 2022
ตอนที่ 42 สิงหาคม 5, 2022

Worthless Regression

4.3
ตอนที่ 32 สิงหาคม 2, 2022
ตอนที่ 31 สิงหาคม 1, 2022

I Have to Be a Monster

2.8
ตอนที่ 3 สิงหาคม 1, 2022
ตอนที่ 2 สิงหาคม 1, 2022

Insects of the Night

3
ตอนที่ 0 กรกฎาคม 28, 2022

Cursed by Heaven, Instead I Become Stronger

5
ตอนที่ 2 กรกฎาคม 28, 2022
ตอนที่ 1 กรกฎาคม 21, 2022

Suddenly, I was drawn into a Deadly World

5
ตอนที่ 1 กรกฎาคม 27, 2022
ตอนที่ 0 กรกฎาคม 27, 2022

The 10th Class Lout of the Knight Family

3.7
ตอนที่ 20 กรกฎาคม 23, 2022
ตอนที่ 19 กรกฎาคม 21, 2022

Heroes, Demons & Villains

4.3
ตอนที่ 9 กรกฎาคม 22, 2022
ตอนที่ 8 กรกฎาคม 14, 2022

My Mom is my Constellation

4.3
ตอนที่ 32 กรกฎาคม 19, 2022
ตอนที่ 31 กรกฎาคม 18, 2022

Plainwalker of the Stigma

4
ตอนที่ 3 มิถุนายน 29, 2022
ตอนที่ 2 มิถุนายน 27, 2022

Terror vs Revival

5
ตอนที่ 51 มิถุนายน 5, 2022
ตอนที่ 50 มิถุนายน 4, 2022

The Secret Game

4.4
ตอนที่ 12 มิถุนายน 3, 2022
ตอนที่ 11 มิถุนายน 2, 2022

Genius Doctor Lee Moo-jin

5
ตอนที่ 2 พฤษภาคม 12, 2022
ตอนที่ 1 พฤษภาคม 10, 2022

King Of Rune

5
ตอนที่ 3 เมษายน 15, 2022
ตอนที่ 2 เมษายน 14, 2022

My Level’s the Best

0
ตอนที่ 5 เมษายน 14, 2022
ตอนที่ 4 เมษายน 14, 2022

I Reincarnated as a Legendary Surgeon

5
ตอนที่ 19 เมษายน 14, 2022
ตอนที่ 18 เมษายน 6, 2022

Dimensional Mercenary

4.5
ตอนที่ 50 เมษายน 14, 2022
ตอนที่ 49 เมษายน 14, 2022