อัพเดทมังงะล่าสุด

Overbearing Tyrant

4.1
ตอนที่ 47 ธันวาคม 4, 2022
ตอนที่ 46 พฤศจิกายน 20, 2022

The Novel’s Extra (Remake)

4.5
ตอนที่ 42 พฤศจิกายน 19, 2022
ตอนที่ 41 พฤศจิกายน 17, 2022

Transcension Academy

4.5
ตอนที่ 26 พฤศจิกายน 18, 2022
ตอนที่ 25 พฤศจิกายน 11, 2022

Lord’s Gold Coins

4.8
ตอนที่ 84 พฤศจิกายน 13, 2022
ตอนที่ 83 พฤศจิกายน 10, 2022

I Have an SSS-Rank Trait, but I Want a Normal Life

4.7
ตอนที่ 34 พฤศจิกายน 13, 2022
ตอนที่ 33 พฤศจิกายน 12, 2022

Street Restaurant of a Returned Hero

4.4
ตอนที่ 51 พฤศจิกายน 5, 2022
ตอนที่ 50 พฤศจิกายน 4, 2022

Surviving As a Fish

4.9
ตอนที่ 22 ตุลาคม 22, 2022
ตอนที่ 21 ตุลาคม 21, 2022

Rescue System

4.6
ตอนที่ 41 ตุลาคม 20, 2022
ตอนที่ 40 ตุลาคม 19, 2022

Great Zhou Immort Officials

4.6
ตอนที่ 50 ตุลาคม 14, 2022
ตอนที่ 49 ตุลาคม 14, 2022

Rise of The Cheat User

5
ตอนที่ 2 ตุลาคม 12, 2022
ตอนที่ 1 ตุลาคม 10, 2022

The Strongest Emperor

4.5
ตอนที่ 125 ตุลาคม 3, 2022
ตอนที่ 124 ตุลาคม 2, 2022

I Regressed As The Duke

4.8
ตอนที่ 37 ตุลาคม 2, 2022
ตอนที่ 36 ตุลาคม 1, 2022

Manager Kim

4
ตอนที่ 38 กันยายน 17, 2022
ตอนที่ 37 กันยายน 12, 2022

The Supreme Way

5
ตอนที่ 3 กันยายน 12, 2022
ตอนที่ 2 กันยายน 12, 2022

Surviving in an Action Manhwa

3.5
ตอนที่ 28 กันยายน 1, 2022
ตอนที่ 27 สิงหาคม 31, 2022

This Account is Ridiculous

4.2
ตอนที่ 6 สิงหาคม 28, 2022
ตอนที่ 5 สิงหาคม 18, 2022

Windbreaker SS4

4.3
ตอนที่ 28 สิงหาคม 21, 2022
ตอนที่ 27 สิงหาคม 21, 2022